Dekanati: Vendim nr. 23 për vazhdimin e procesit mësimor online

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *