Datat e provimeve per sezonin e vjeshtës 2017-2018

Regjistrimet për provime pranë sekretarisë së degës përkatëse do të jenë datat 3-7 Shtator 2018.
Datat e provimeve të vjeshtës do të jenë 10,11,12,13,14,17,18 Shtator 2018.

​Data e provimit të formimit dhe e diplomës do të jenë 3 dhe 4 Tetor 2018.

Sjellim në vemendje se, përcaktimi i provimeve me lëndë dhe orare nga Departamentet është kusht i kërkuar nga Dekanati, për të pasur mbarëvajtje dhe disiplinë, gjatë zhvillimit të provimeve.

Shënim: Për lëndët me dy pjesë, do të zhvillohet provimi me orar më vete, për secilen pjesë.

Suksese!

Shpërnda lajmin: