Category Archives: Konferenca Gjeo

Organizatorët

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “SHQIPËRIA DHE SHQIPTARËT NË PROCESET INTEGRUESE” organizohet nga Departamenti i Gjeografisë i Universitetit të Tiranës dhe Instituti i Studimeve Evropiane i Universitetit të Tiranës

Tematikat e konferencës

Fushat e sugjeruara kërkimore: Ndryshimet në territor dhe raporti me standardet evropiane Përdorimi i tokës dhe standardet evropiane Vlerat e përbashkëta evropiane dhe identiteti evropian Qytetaria evropiane dhe implikimet e saj Politika e zgjerimit të BE-së dhe Ballkani Perëndimor Politika

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare: Shqipëria dhe shqiptarët në proceset integruese

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencë  Departamenti i Gjeografisë i Universitetit të Tiranës dhe Instituti i Studimeve Evropiane i Universitetit të Tiranës organizojnë Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me titull: SHQIPËRIA DHE SHQIPTARËT NË PROCESET INTEGRUESE TERRITORI, SHOQËRIA, EKONOMIA, MJEDISI – 13-14 Dhjetor 2019, Tiranë