Bordi i Administrimit të UT-së miraton efektin financiar të VKM-ve të paketës studentore për FHF

Kliko më poshtë për Vendimin nr. 73, datë 09.01.2019, të Bordit të Administrimit, “Për miratimin e efektit financiar të VKM-ve të paketës studentore për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.

 

Shpërnda lajmin: