Bibliotekës së FHF-së iu shtuan më shumë se 90 tituj të rinj librash

Maj 2019 – 90 tituj librash iu dhuruan bibliotekës së Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë nga Ministria e Kulturës si vendosje e urave të bashkëpunimit mes këtyre dy institucioneve kaq të rëndësishme, që kanë synim të përbashkët edukimin e brezit të ri.

Shpërnda lajmin: