Apliko për Modulin Extrakurikular “Kërkimi shkencor në kuadër të një shoqërie dinamike”

Aplikimi për modulin është i hapur deri më 19 nëntor; Studentët që dëshirojnë të marrin pjesë duhet të dërgojnë CV, koncept të shkurtër të temës së diplomës, si dhe një letër të shkurtër motivimi në adresën: modulkerkimor@gmail.com Vlerësimi i aplikimeve do të kryhet nga një grup i përbërë nga pedagogë të Fakultetit Histori-Filologji dhe përfaqësues të PERFORM. Do të kenë përparësi studentët e masterit. Kandidaturat e përzgjedhura do të njoftohen individualisht.
Shpërnda lajmin: