Apliko në shkollën verore “Komunizmi dhe Trashëgimia Komuniste në Shqipëri”