Aplikimi – Shkolla Verore e Osmanishtes

Për çdo nivel do të pranohen 20 studentë
Në përzgjedhje do të preferohen studentët që kanë njohuri të mira në gjuhën angleze
Shpërnda lajmin: