Afatet

Data të rëndësishme:


Dërgim i abstrakteve: deri në 18 Tetor 2019

Njoftim për pranimin e abstrakteve: deri në 25 Tetor 2019

Ridërgim eventual i abstrakteve: deri në 01 Nëntor 2019

Zhvillimi i Konferencës: 13-14  Dhjetor 2019

Dorëzimi i punimeve të plota: Mars 2020

Redaktimi i punimeve të plota: Prill – Maj 2020

Botimi i punimeve të plota: Maj 2020

Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *