Ceremonia e Diplomimit të Studentëve për vitin akademik 2017-2018

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë organizon ditën e enje, datë 15.11.2018, ora 12:00, në “Amfiteatrin e Tiranës”, (Teatri i Hapur) Parku i Madh i Liqenit Tiranë, Ceremoninë e Diplomimit të Studentëve për vitin akademik 2017-2018, të ciklit të parë Bachelor dhe ciklit të dytë Master.

Ftohen të gjithë studentët e diplomuar gjatë këtij viti akademik për të marrë pjesë!

PS: Pajisja me pelerina per ceremonine e diplomimit do te behet ne katin e parë të Fakultetit në ambientet e magazinës në datat 12-14 Nëntor 2018 ora: 9-10:30 dhe 13:30-15:00.

Shpërnda lajmin: