Zv Dekanët


 

aljula_jubani_foto

Prof. Dr. Aljula JUBANI

Zv. Dekan për organizimin, koordinimin dhe mbikëqyrjen e procesit mësimor në departamentet e Gjuhësisë, Letërsisë, Gazetarisë dhe Komunikimit.

 

sabri_laci

Prof. Dr. Sabri LAÇI

Zv. Dekan për organizimin, koordinimin dhe mbikëqyrjen e procesit mësimor në departamentet e Historisë, Gjeografisë, Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore.

 

andi_pinari_foto

Dr. Andi PINARI

Zv. Dekan për kualifikimin shkencor dhe këshillimin e karrierës.

Shpërnda lajmin: