Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 25, datë 23.11.2017 “Për emërimin e Administratorit të UT, Z. Skerdi Dafa”

Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 25, datë 23.11.2017 “Për emërimin e Administratorit të UT, Z. Skerdi Dafa“.

Shpërnda lajmin: