Shkolla dimërore me temë “Lidhjet Austro – Shqiptare”


Në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës nga datat 29 janar – 2 shkurt  organizohet shkolla dimërore me temë “Lidhjet Austro- Shqiptare“. Referues të ftuar nga Austria dhe nga Departamenti i Historisë.

Shkolla Dimërore u drejtohet studentëve që duan të thellojnë njohuritë e tyre mbi ndikimin austriako-hungarez në krahinat shqiptare dhe të njihen nga afër me elementet e kësaj trashëgimie kulturore.
 Programi Programi
Shpërnda lajmin: