Për fillimin e proçesit zgjedhor dhe përcatimin e datës për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme për disa autoritete drejtuese në UT


Shpërnda lajmin:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *