Menu:

Të drejtat dhe detyrat e studentëve

Të drejtat:
Të ndjekë leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tij;

Më shume...

Detyrat:
1. Të njohë me hollësi rregulloren e fakultetit/institutit e detyrimet që lindin dhe të jetë i vetëdijshëm për zbatimin e tyre; në të kundërt shkolla nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre;

Me shume...

 

 

NJOFTIM

NJOFTOJME STUDENTET E DEGES GJUHE-LETERSI, HISTORI, GJEOGRAFI DHE GAZETARI(sistemi i dites)  SE DATAT PER RIPROVIMET (SEZONI I VJESHTES) DO TE JENE   SI ME POSHTE:
                                    
DATA                08.09.2011
DATA                09.09.2011
DATA                12.09.2011
DATA                13.09.2011
DATA                14.09.2011
DATA                15.09.2011
DATA                16.09.2011

Riprovimet  do të jenë ne orën 09 00

Shenim:Datat jane te hapura  dhe regjistrimi i lendeve do te behet nga sekretaria (nuk eshte e nevojshme te paraqitet studenti per regjistrim), ndersa per perseritesat studenti duhet te regjistrohet per ç’do provim.

Gjithashtu ju sjellim ne vemendje se studentet qe nuk kane shlyer tarifen e shkollimit nuk klasifikohen ne provime.

Shenim: Dega Gjuhe-Letersi viti i III-te regjistrimi i lendeve te mbartura behet ne Sekretarine Mesimore

SEKRETARIA MESIMORE

 

NJOFTIM

NJOFTOJME STUDENTET E DEGES GJUHE-LETERSI, HISTORI, GJEOGRAFI DHE GAZETARI (Master i Shkencave dhe Master Profesional)  SE DATAT PER RIPROVIMET (SEZONI I VJESHTES) DO TE JENE SI ME POSHTE:
                              
DATA     19.09.2011
DATA     20.09.2011
DATA     21.09.2011
DATA     22.09.2011
DATA     23.09.2011 

Shenim:Datat jane te hapura  dhe regjistrimi i lendeve do te behet nga sekretaria (nuk eshte e nevojshme te paraqitet studenti per rregjistrim),ndersa per perseritesat studenti duhet te regjistrohet per ç’do provim.

Gjithashtu ju sjellim ne vemendje se studentet qe nuk kane shlyer tarifen e shkollimit nuk klasifikohen ne provime.

SEKRETARIA MESIMORE

 

NJOFTIM

NJOFTOJME STUDENTET E DEGES GJUHE-LETERSI, HISTORI, GJEOGRAFI SISTEMI (PART-TIME) si dhe ish-vitet e IV-ta SE DATAT PER RIPROVIMET (SEZONI I VJESHTES) DO TE JENE SI ME POSHTE:

DATA     22.09.2011      ora   13 00
DATA     23.09.2011      ora   13 00
DATA     26.09.2011      ora   10 00
DATA     27.09.2011      ora   10 00
DATA     28.09.2011      ora   10 00
DATA     29.09.2011      ora   10 00
DATA     30.09.2011      ora   10 00

Shenim:Njoftojme studentet e sistemit Part-Time se, lendet e mbartura duhet ti regjistrojne prane Sekretarise perkatese, ne datat 14,15,16,19,20,21 shtator 2011 ora 11 00

Gjithashtu ju sjellim ne vemendje se studentet qe nuk kane shlyer tarifen e shkollimit nuk klasifikohen ne provime.

 

NJOFTIM

NJOFTOJME SE DATAT E SEZONIT TE VJESHTES PER RIPROVIME DHE PERMIRESIME PER PROGRAMET E STUDIMIT 'MASTER I SHKENCAVE" DHE "MASTER PROFESIONAL" JANE:

19 - 23 SHTATOR 2011

MBROJTJA E DIPLOMES DO TE JETE NE DATAT 6 DHE 7 TETOR 2011. REGJISTRIMET PER PROVIMET DO TE VAZHDOJNE DERI NE DATE 15 SHTATOR. PER MASTERIN E SHKENCAVE REGJISTRIMET DO TE BEHEN TEK 208, ORA 13.00 - 15.00.

Gjithashtu ju sjellim ne vemendje se studentet qe nuk kane shlyer tarifen e shkollimit nuk klasifikohen ne provime.

 

NJOFTIM

NJOFTOJME SE DATAT E RIPROVIMEVE DHE PERMIRESIMEVE PER PROGRAMET E STUDIMIT 'MND" DHE "SHKOLLE DOKTORALE", DEGA LETERSI JANE:

5 - 7 TETOR 2011 ORA 9.00

Gjithashtu ju sjellim ne vemendje se studentet qe nuk kane shlyer tarifen e shkollimit nuk klasifikohen ne provime.