Njoftim për kryerjen e tarifës së shkollimit për vitin shkollor 2017-2018


Ju rikujtojmë që afati përfundimtar i dorëzimit të mandatit të bankës pranë Sekretarisë mësimore është data 28.02.2018.

Më poshtë shkarkoni mandatin për kryerjen e pagesës sipas ciklit dhe vitit përkatës.


Shpërnda lajmin: