Leksione nga Prof. John Kiousopoulos në kuadër të projektit Erasmus+


Në kuadër të projektit Erasmus+ për mobilitet të stafit akademik, Departamenti i Gjeografisë mirëpret nga data 10 Prill – 16 Prill 2018, Profesor John Kiousopoulos, për të mbajtur leksione me tematikat e mëposhtme:

“Urban Planning” – Gjeografi urbane, (Bachelor, të mërkurën 08.00-10.00, salla 326);

“Spatial Planning” – Bazat e Planifikimit dhe rregullimit të territorit, (të mërkurën 13.00-15.00, salla 326);

“Calculating Human Impact Along Coastal Areas” – Problemet mjedisore në Shqipëri, (Master Profesional, të mërkurën 15.00-17.00, salla 324);

“Marine Spatial Planning”- Gjeografia e Komunikacionit në Shqipëri, (Master Shkencor, të enjten 09.00-11.00, salla 328).

Shpërnda lajmin: