Kontakt


 

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Adresa: Rr. e Elbasanit, Tiranë

Tel: (+355 4) 2369664

E-mail: fhf@fhf.edu.al

http://www.fhf.edu.al

 

Shpërnda lajmin: