Category Archives: Aktivitete

Modul Extrakurikular: Kërkimi shkencor në kuadër të një shoqërie dinamike

Modul Extrakurikular Kërkimi shkencor në kuadër të një shoqërie dinamike Viti akademik, 2017-2018 pranë Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Rruga e Elbasanit, Tiranë Me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të njohurive, aftësive dhe metodologjisë kërkimore të studentëve të nivelit master, Fakulteti

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “HAPËSIRAT NDËRKUFITARE – DINAMIKA DHE SFIDA”

Hapësirat ndërkufitare kanë qenë dhe mbeten në qendër të kërkimeve shkencore dhe debateve mbi politikat globale, zhvillimet sociale, ekonomike, mjedisore, ndërveprimet kulturore etj. Aktualisht, mbi bazën e ngjashmërive dhe interesave të përbashkëta që ato kanë, këto hapësira po sfidojnë dhe

Lista e aplikantëve fitues të raundit të parë

Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të parë, të ciklit të parë Bachelor, viti akademik 2017-2018, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit në

Shkolla e parë Verore e Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin

Shkolla e parë Verore e Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin organizohet nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës dhe Fondacioni Kulturor i Bankës Kombëtare të Greqisë (National Bank οf Greece Cultural Foundation), një ndër institucionet kulturore

Shkolla verore “Trashëgimia kulturore françeskane dhe tradita e latinistikës në Shqipëri” – 12-22 Korrik 2017

Kultura e letrave shqipe është e lidhur ngushtësisht me trashëgiminë dhe kulturën e përcjellë nëpërmjet latinishtes. Në këtë kuader, institucionet dhe urdhërat e Kishës katolike në Shqipëri kanë luajtur nje rol themeltar. Çdo albanolog e veçanërisht studiuesit e gjuhësisë e kanë

Shkolla Verore e Osmanishtes, 10-22 korrik 2017

Shkolla Verore e Osmanishtes, organizuar nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, me mbështetjen e Institutit të Gjuhës dhe të Kulturës Turke “Yunus Emre” në Tiranë, zhvillohet si vazhdimësi e së njëjtës shkollë mbajtur një vit më parë. Ajo synon