Modul Extrakurikular: Kërkimi shkencor në kuadër të një shoqërie dinamike

Modul Extrakurikular: Kërkimi shkencor në kuadër të një shoqërie dinamike

Modul Extrakurikular Kërkimi shkencor në kuadër të një shoqërie dinamike Viti akademik, 2017-2018 pranë Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Rruga e Elbasanit, Tiranë Me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të njohurive, aftësive dhe

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “HAPËSIRAT NDËRKUFITARE – DINAMIKA DHE SFIDA”

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “HAPËSIRAT NDËRKUFITARE – DINAMIKA DHE SFIDA”

Hapësirat ndërkufitare kanë qenë dhe mbeten në qendër të kërkimeve shkencore dhe debateve mbi politikat globale, zhvillimet sociale, ekonomike, mjedisore, ndërveprimet kulturore etj. Aktualisht, mbi bazën e ngjashmërive dhe interesave të përbashkëta

Lista e aplikantëve fitues të raundit të parë

Lista e aplikantëve fitues të raundit të parë

Njoftohen të gjithë aplikantët fitues të raundit të parë, të ciklit të parë Bachelor, viti akademik 2017-2018, për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, që të paraqiten në Sekretarinë Mësimore FHF për të kryer

Shkolla e parë Verore e Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin

Shkolla e parë Verore e Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin

Shkolla e parë Verore e Gjuhës, Historisë dhe Civilizimit Bizantin organizohet nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës dhe Fondacioni Kulturor i Bankës Kombëtare të Greqisë (National Bank

Shkolla verore “Trashëgimia kulturore françeskane dhe tradita e latinistikës në Shqipëri” – 12-22 Korrik 2017

Shkolla verore “Trashëgimia kulturore françeskane dhe tradita e latinistikës në Shqipëri” – 12-22 Korrik 2017

Kultura e letrave shqipe është e lidhur ngushtësisht me trashëgiminë dhe kulturën e përcjellë nëpërmjet latinishtes. Në këtë kuader, institucionet dhe urdhërat e Kishës katolike në Shqipëri kanë luajtur nje rol themeltar.

Shkolla Verore e Osmanishtes, 10-22 korrik 2017

Shkolla Verore e Osmanishtes, 10-22 korrik 2017

Shkolla Verore e Osmanishtes, organizuar nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, me mbështetjen e Institutit të Gjuhës dhe të Kulturës Turke “Yunus Emre” në Tiranë, zhvillohet si vazhdimësi e së njëjtës

 

Kreu

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë është një nga gjashtë fakultetet e Universitetit të Tiranës. Sot përbëhet nga gjashtë departamente, të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre studimor në fusha si Histori, Gjeografi, Gjuhësi, Letërsi, Gazetari dhe Komunikim, Arkeologji dhe Trashëgimi kulturore. Fakulteti ofron programe studimore të të gjitha niveleve. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka qenë dhe është një ndër institucionet e rëndësishme shkencore të vendit, me një veprimtari të gjerë dhe me rol të veçantë në fushën e studimeve albanologjike.